Комунальне підприємство
"ЧЕРНІГІВБУДІНВЕСТ"
Чернігівської міської ради

Головна » Про підприємство » Звіти за роботу » 2011 рік

 

 

За офіційними даними Державної статистики підприємство визнане кращим Комунальним підприємством 2011 року

 

За результатами діяльності за 2011 рік підприємство отримало збиток в сумі 160 тис. грн., в 2010 році – прибуток 275 тис. грн. Причина збитковості підприємства - списання з балансу будівлі за адресою вул. Воїнів – інтернаціоналістів, 41, на суму 104.6 тис. грн. Списання залишкової вартості будівлі вплинуло на податковий облік, так як дані витрати не були віднесені до податкових витрат і підприємство було змушене сплатити податок на прибуток в сумі 26 тис. грн.

 

Активи підприємства станом на 1 січня 2012 року становлять 17 379 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 210 тис. грн., тобто на 1.2 %.

 

Власний капітал зріс на 365 тис. грн., тобто на 2.2%.

 

Дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2012 року становить 1031 тис. грн., в порівнянні з минулим роком зменшилась на 180 тис. грн., тобто 14.9%.

 

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2012 року становить 224 тис. грн., що менше ніж в минулому році на 155 тис. грн., тобто на 40.9%.

 

Дохід підприємства за 2011 рік становить 2542 тис. грн. без ПДВ, зменшився в порівнянні з минулим роком на 1602 тис. грн. Зменшення обумовлене заключенням 3-х сторонніх договорів, де кошти за виконанні роботи, надані послуги  перераховуються безпосередньо виконавцю, а КП „Чернігівбудінвест” отримує компенсацію понесених витрат. Відповідно план доходів на 2011 рік не виконано. При цьому дохід від здійснення технічного нагляду за будівництвом зріс на 43.1 тис. грн., тобто на 4%.

 

Відповідно з заключенням 3-х сторонніх договорів, де кошти інвестора безпосередньо ідуть до виконавця робіт зменшились и операційні витрати на 1444 тис. грн.

Зростання матеріальних витрат підприємства на 11 тис. грн. обумовлене непередбаченим стрімким ростом цін на паливно – мастильні матеріали, запчастини.

Витрати на оплату праці зросли на 19 тис. грн., тобто на 2.6%, відповідно зросли і відрахування на соціальні заходи в сумі 9 тис. грн.

Зростання заробітної плати зумовлене підвищенням мінімальної заробітної плати в 2011 році. Станом на 1 січня 2010 року мінімальна заробітна плата  становила 869 грн., на 1 січня 2012 року – 941 грн., тобто державний ріст заробітної плати становить 8.3%.

 

Середня заробітна плата в 2011 році становила 4245.51 грн., що на 358.61 грн. більше ніж в 2010 році.

 

В цілому на даний час підприємство має стійке фінансове становище, так як коефіцієнт фінансової стійкості зростає і становить 79.5, коефіцієнт забезпеченості власними коштами також зростає, становить 0.84 (відповідно в минулому році 0.76)